El & Energi

Ljust, varmt och tryggt

Vår el-avdelning har mångårig erfarenhet inom området som entreprenad juridiskt regleras i AB/ABT, med speciell kunskap inom totalentreprenader där JOTAC har alla discipliner el, tele, data, säkerhet & brandskydd. 

Vi hjälper dig med elritningar, energiutredningar och konstruerar larm helt efter dina behov. I dag integreras ofta el-, tele-, data- och larminstallationer i hela system – vi integrerar, installerar och intresserar oss för våra kunders verksamhet så att vi kan göra bästa möjliga jobb just för dig.

Vi hjälper dig med:

El-service, entreprenader & underhållsavtal
JOTAC har alla discipliner för el, tele, data, säkerhet & brandskydd. 

Elinstallationer
Vi utför installationer och service av allt från allmän kraft till belysning i industrin, vårdinrättningar, hyresfastigheter, kontor och villor med mera.

Larm
JOTAC installerar larmsystem för brand och inbrott, säkerhetssystem som t ex passagesystem samt släcksystem för exempelvis serverhallar. När larmanläggningen väl är på plats sköter vi service och regelbundna kontroller.  Vi samarbetar med flera anläggarfirmor för det slutgiltiga anläggarintyget.
Vi är certifierad anläggarfirma och har behöriga ingenjörer i organisationen gällande installation av brand- och inbrottslarm.

Passagesystem
Vi har en bred kompetens inom tele och data. Vi installerar tele- och datanät, porttelefoner, trygghetslarm samt kameraövervakning.

Avljud och bild

Vi kan projektera och installera system för så väl det lilla som stora mötesrummet både när det gäller ljud, bild och styrsystem. Vi kan erbjuda specialanpassade lösningar för just ditt företag som t.ex konferensrum, klassrum till stora hörsalar och idrottsanläggningar. 

Energi
Vi tittar på din fastighet och kommer med förslag på hur du kan optimera energianvändningen så att den blir så ekonomisk och effektiv som möjligt.