El & Energi

Ljust, varmt och tryggt

Vårt verksamhetsområde El & energi har vuxit till sig rejält sedan våren 2013. Då kom elingenjören Lasse till oss – en man med fyra decenniers erfarenhet av avancerade konstruktioner och installationer. Sedan dess har vi behörighet för alla typer av eljobb och det är vi ganska ensamma om i Blekinge.

Vi hjälper dig med elritningar, energiutredningar och konstruerar larm helt efter dina behov. I dag integreras ofta el-, tele-, data- och larminstallationer i hela system – vi integrerar, installerar och intresserar oss för våra kunders verksamhet så att vi kan göra bästa möjliga jobb just för dig.

JOTAC har behörighet utfärdad av elsäkerhetsverket.

Vi hjälper dig med:

Service och underhåll
Regelbunden service är ett måste för att du ska slippa irriterande och dyra driftstopp. Om det uppstår ett akut problem tar vi tag i det direkt. Våra kundanpassade serviceavtal ger dig stor trygghet och möjlighet att minska dina kostnader för underhåll och drift.

Elinstallationer
Vi utför installationer och service av allt från allmän kraft till belysning i industrin, vårdinrättningar, hyresfastigheter, kontor och villor med mera.

Larm
JOTAC installerar larmsystem för brand och inbrott, säkerhetssystem som t ex passagesystem samt släcksystem för exempelvis serverhallar. När larmanläggningen väl är på plats sköter vi service och regelbundna kontroller. Vi är märkesoberoende och väljer det fabrikat som presterar bäst för dig. Vi samarbetar med flera anläggarfirmor för det slutgiltiga anläggarintyget.
Vi har larmtillstånd för installation av larm, utfärdat av polismyndigheten.

Tele och data
Vi har en bred kompetens inom tele och data. Vi installerar tele- och datanät, porttelefoner, trygghetslarm mm. Vi är märkesoberoende och har mycket goda kunskaper om flera av de ledande fabrikaten på marknaden.

Energi
Vi tittar på din fastighet och kommer med förslag på hur du kan optimera energianvändningen så att den blir så ekonomisk och effektiv som möjligt.
Konstruktion och ritningar
Vi har även kompetens att konstruera elanläggningar och att projektleda installationsentreprenader. Vi gör även elritningar.