Fastighetsskötsel/Trädgård

Det är det här som många tror att vi gör.

Bara det här.
Fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning är det vi ägnat oss åt längst. Och en stor del av JOTACs tjänster ryms fortfarande inom detta verksamhetsområde.

Vi jobbar med allt från administration till gräsklippning och tack vare vår jourservice kan du nå våra tekniker 24 timmar om dygnet, året runt. Än så länge har vi service i Blekinge.

Yttre underhåll

Här ligger de tjänster som håller det snyggt och tryggt utanför din fastighet eller bostadsrättsförening. Många i branschen skriver så kallade frekvenslistor för hur många gånger per år det ska rensas ogräs och klippas gräs. Vi räknar inte utan gör det så ofta som det behövs. Din gård ska vara funktionell och se prydlig ut, punkt slut.
Vi ägnar oss åt:
 • Renhållning
 • Sopning
 • Att hålla miljörum snygga
 • Att sköta om gröna ytor – ogräsbekämpning, gräsklippning
 • Snöröjning
 • Plattsättning – både mot privatkunder och företag

Trädgård

Effektivitet, kunskap och känsla för helheten
Vill du trivas bättre utomhus? Vi på JOTAC Trädgård hjälper privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att få en utemiljö att njuta i.

Vi på JOTAC har ett grönt helhetstänk och tar gärna fram förslag på hur din gård, trädgård eller uteplats kan bli skönare. Vi vet vilka växter som passar var, vilken markbeläggning som har de egenskaper du söker och lägger upp vårt arbete efter årstid. Alla tjänar på framförhållning och effektivitet. Och alla mår bättre av vackra miljöer.

Vi hjälper dig med:

 • Stenläggningar
 • Garageuppfarter
 • Gångar
 • Uteplatser
 • Beskärning av frukt- och prydnadsträd
 • Trädfällning
 • Plantering av träd, buskar och häckar
 • Häck- och gräsklipp – glöm inte möjligheten till RUT-avdrag


Och tar gärna hand om över-/igenväxta trädgårdar som du inte hinner med.