Teknik

Teknik

Vi ser till att maskiner och inventarier fungerar i hem och lokaler och har koll på myndighetskrav inom t ex energiområdet. Vi sköter både planerat underhåll av maskiner och utrustning och åtgärdar problem som felanmälts.

Här är några exempel:

Ventilation: funktionskontroll av t ex spjällmotorer, roterande växlare, ångbefuktare, kilrep, filterbyten m m.

Styr och regler, DUC: styrning för t ex tidkanaler, belysning, dörrar, ventilation, pumpar, larmövervakning m m.

Värme och kyla: funktionskontroll av t ex fjärrvärmecentraler, kylanläggningar, tryckkärl, shuntgrupper m m.

El och vatten: elcentraler, pumpar, pumpgropar, rensbrunnar, olje- och fettavskiljare m m.

Reservkraft: Funktionskontroll och testkörning av reservkraftsaggregat.

Mediaövervakning: Månatlig avläsning av samtliga mätare för el, vatten och fjärrvärme samt statistikuppföljning.