Utemiljö

Här ligger de tjänster som håller det snyggt och tryggt utanför din fastighet eller bostadsrättsförening. Många i branschen skriver så kallade frekvenslistor för hur många gånger per år det ska rensas ogräs och klippas gräs. Vi räknar inte utan gör det så ofta som det behövs. Din gård ska vara funktionell och se prydlig ut, punkt slut.

Vi ägnar oss åt:

  • Renhållning
  • Sopning
  • Att hålla miljörum snygga
  • Att sköta om gröna ytor – ogräsbekämpning, gräsklippning
  • Snöröjning
  • Plattsättning – både mot privatkunder och företag