Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Det är det här som många tror att vi gör.
Bara det här.

Fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning är det vi ägnat oss åt längst. Och en stor del av Jotacs tjänster ryms fortfarande inom detta verksamhetsområde.

Vi jobbar med allt från redovisning till gräsklippning och tack vare vår jourservice kan du nå våra tekniker 24 timmar om dygnet, året runt. Än så länge har vi service i Karlskrona och Karlshamn.

Yttre underhåll

Här ligger de tjänster som håller det snyggt och tryggt utanför din fastighet eller bostadsrättsförening. Många i branschen skriver så kallade frekvenslistor för hur många gånger per år det ska rensas ogräs och klippas gräs. Vi räknar inte utan gör det så ofta som det behövs. Din gård ska vara funktionell och se prydlig ut, punkt slut.

Vi ägnar oss åt:

  • Renhållning
  • Sopning
  • Att hålla miljörum snygga
  • Att sköta om gröna ytor – ogräsbekämpning, gräsklippning
  • Snöröjning
  • Plattsättning – både mot privatkunder och företag