Dokument

Här samlar vi dokument gällande lagar, regler och standarder samt övrig information- och produktblad.

Saknar du någon information? Hör av dig så hjälper vi till.

 

SVEBRA

SVEBRA S-2006:1 Serviceföreskrifter för brandgasventilation
SVEBRA S-2005:3 serviceföreskrifter för inomhusbrandposter
SVEBRA S-105 Serviceföreskrifter för nödljus
SVEBRA S-92:2 Serviceföreskrifter för handbrandsläckare
SVEBRA EN3 Europastandard för handbrandsläckare
SVEBRA Rekommendationer-val och placering av brandsläckare

Arbetsmiljö

AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning
AFS 2008:13 Skyltar och signaler
AFS 1997:7 Första hjälpen

Svensk Författningssamling

SFS 2003:778 Lag om skydd mot olyckor
SFS 2003:789 Förordning om skydd mot olyckor
SFS 2010:1011 Lag om brandfarliga och explosiva varor
SFS 2010:1075 Förordning om brandfarliga och explosiva varor
SFS 2010:900 Plan och bygglagen

MSB

SRVFS 2006:3 Allmänna råd och kommentarer om brandskydd i gästhamnar
SRVFS 2004:12 Allmänna råd och kommentarer om brandskydd vid campinganläggningar
SRVFS 2004:6 Allmänna råd och kommentarer om brandskyddskontroll
SRVFS 2004:3 Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete
SRVFS 2004:2 Allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder
SRVFS 2003:10 Föreskrift om skriftlig redogörelse för brandskyddet
SRVFS 2008:3 Allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell

Presto

Presto utrymningsstegar
Presto nordic brandvarnare
Presto brandfiltar
Presto heta arbeten
Presto svetsmatta
Presto pulversprinkler
Presto pulveraggregat
Presto Alulight ISO7010
Presto Light Pro
Presto Släckarskåp
Presto samlingsfolder brandposter 2014
Presto skumsläckare ECO
Presto Metallbrandsläckare
Presto Fettbrandsläckare
Presto Pulversläckare
Presto Koldioxidsläckare
Presto samlingsfolder brandsläckare

Firevent

Firevent FVEK-CE-M
Firevent FVEK-CE
Firevent FVEK
Firevent FVEP-CE-M
Firevent FVEP-CE
Firevent FVEP
Firevent FVEL-CE-M
Firevent FVEL-CE
Firevent FVEL
Firevent FVTP-CE