Kvalitet

För att JOTAC skall fungera väl har vi utformat ett system så att kvalitet kan garanteras. Genom att vi löpande följer upp avvikelser i arbetsmomentet kan vi förhindra att de upprepas, vi arbetar ständigt för att förbättra processerna.

Vi är certifierade enligt  ISO 9001: 2008.
ISO9001 and UKAS