JOTAC utvalda av ALMI Företagspartner i tillväxtprogram

Joac Förvaltning Karlskrona

Tillsammans med ytterligare fyra företag i Blekinge har JOTAC blivit utvalda att ingå i ett tillväxtprogram där man diskuterar och analysera frågor som är gemensamma för företag i tillväxt.

Anders Johansson som tillsammans med Joakim Sandell på ALMI Företagspartner driver projektet ser att utmaningarna och frågeställningarna många gånger är gemensamma oavsett vilken bransch man tillhör.

Detta är ju företag som idag omsätter ca 30-50 mkr och som nu skall ta nästa steg säger Anders Johansson. I företagen finns bra ambitioner och förutsättningar så det är riktigt roligt att vi på ALMI kan vara en del i detta.

I denna vecka skall vi träffa alla företag som är med i projektet och det blir även första gången som företagen träffas gemensamt så det skall bli spännande och se vilket erfarenhetsutbyte och vilka diskussioner som kommer bli hetast.

Vi ser framemot två riktigt bra dagar säger Anders Johansson från Almi Företagspartner.