Jotac hälsar Lars och Jörgen välkomna!

Jotac har blivit två elektriker rikare.

Vi hälsar Lars Persson och Jörgen Olsson välkomna som med sin kompetens och erfarenhet kommer att förstärka oss på El, tele- och energisidan.

Välkomna!