Diplomering av medarbetare

Diplomerade medarbetare som gått SRY – Lokalvårdsutbildning

diplomering-sry

Bra jobbat Therese, Elin och Maria

Syfte och mål

Ökade kunskaper inom städteknik
Förståelse för arbetsmiljöns betydelse för hälsan och kroppen
Kvalitetstänkande utifrån ett företagsperspektiv
Service och kvalitet
Organisation och ekonomi
Ergonomi, friskvård och fysisk arbetsmiljö
Städningens grunder
Redskap och maskiner
Städmetoder
Golv- och inredningsmaterial