Daniel Jonsson VD på JOTAC summerar året

Konsult Karlskrona

Danne, kan du kort beskriva 2015

Jag tycker att 2015 har varit ett spännande år för JOTAC. Vi har haft en bra utveckling de senaste åren och tagit många tagit steg framåt men 2015 är ändå året då vi utvecklat företaget och jobbat tillsammans med våra kunder i större projekt än vi gjort innan.

Att känna tryggheten i att vi har resurser och kan leverera bra kvalitet till starka kravställare är en bra känsla.

Är det några avgörande händelser som du ser kan ha bidragit till detta?

Jag skulle vilja säga att vi under året satt lagbygget och har nu de kompetenser inom JOTAC för att kunna möta alla sorters kunder. Sedan är känslan att vi är taggade och att teamet blir starkare för varje dag som går.

Vi har även blivit utvalda av ALMI som ett av fem tillväxtföretag i Blekinge att genomlysa våra processer och det ger oss mycket bra input och tankar i vår resa framåt.

Sedan har vi startat upp ett nytt team inom service som nu är i full gång och där vi ser att vi har stora möjligheter att utöka vårt erbjudande till våra kunder.

Att växa under kontrollerade former är oerhört viktigt för att säkerställa kvalitet och leverans till kund så där lägger vi mycket tid och kraft.

Utmaningarna inför 2016, hur ser du på det?

2016 kommer vara ett spännande kapitel för JOTAC. Jag ser att vi kommer jobba fortsatt offensivt med utvecklingen av våra nuvarande och kommande kunder. Vi skall se till att hela tiden skruva och förbättra våra processer för att ligga i framkant.

Att fortsätta att växa kontrollerat är en klar målsättning som vi har och att förstärka att vi är vassa på bredden och levererar tjänster med kvalitet kommer vara en avgörande faktor.

Sist men inte minst skulle jag vilja önska alla kunder och alla medarbetare en riktigt God jul och ett Gott Nytt år där jag hoppas att vi alla nu tar vara på våra nära och kära och har en skön ledighet tillsammans.

OK Danne, då ser vi fram emot 2016

Ja det gör vi verklgen.