Dags för ny Skärgårdsfest

Nu är det äntligen dags för en ny Skärgårdsfest och vi skall göra vårt bästa för att det skall vara snyggt och trevligt för alla besökare. För nionde gången får vi förtroendet för att hålla rent och snyggt på denna stadsfest och det är vi stolta över. (Sailet och Skärgårdsfesten)

Vi har laddat extra med  140 stycken nya sopkärl ute på strategiska ställen plus de redan befintliga och har en personalstyrka på 25 stycken som är i gång i princip hela dygnet. Vi kommer ge järnet för att det skall bli en trevlig och ren utemiljö för besökarna.

http://www.karlskronaskargardsfest.se/

Entreprenadmaskiner