Jonas Algerstedt – därför är det viktigt att jobba förebyggande

Renhållning och yttre skötsel i KarlskronaTeknisk tillsyn i Karlskrona

Jonas Algerstedt jobbar som affärsområdeschef inom JOTAC Brand. Han har stor erfarenhet utifrån att implementera SBA dokumentation (systematiskt brandskyddsarbete) hos industrin och fastighetsägare. Vi tog ett snack med Jonas om hur han ser på brandsäkerhetsarbetet ute hos företagen men fick även lite tips till privatpersoner.

Hur ser du på brandsäkerheten i allmänhet ute bland företagen idag?

Jag skulle vilja säga att utifrån industri och fastighetsägare så görs det ett bra arbete. Lagar och förordningar sätter ju regelverket hur man skall hantera dessa frågor. Kikar man däremot på ett företag som hyr kontorslokaler så kan det variera ganska så ordentligt. Visst vet man var brandsläckarna finns men hur man skall hantera dom och hur man överhuvudtaget skall agera vid en brand och /eller utrymningssituation varierar oerhört mycket.

Jag skulle vilja säga att om ett företag utbildar och övar med sin personal kring dessa frågor så räddar det liv.

Vilket är det viktigaste för ett företag att jobba med?

Att upprätta en SBA dokumentation (systematiskt brandskyddsarbete) är en grundförutsättning. Då jobbar man förebyggande och eliminerar riskerna och jag skulle kunna hålla på och prata om detta hur länge som helst men det är där fokus skall ligga.

Varför skall man anlita JOTAC Brand?

Just det här med att jobba i förebyggande syfte med SBA (systematiskt brandskyddsarbete) där vi tillför kompetens men även för att säkerställa att man jobbar efter lagar och förordningar. Vi kan erbjuda helheten med  projektering av brandskydd och installation av tillhörande utrustning med bl.a. brandsläckare, vägledande markeringar och nödbelysning. Sedan har vi bra koll på vilka brand- och utrymningslarm, fasta släcksystem till restaurangkök, brandgasventilation och liknande som man skall använda.

Man skall se oss som en resurs som gör att man kan jobba säkert i sin vardag.

Låter bra, har du några tips hur man skall tänka i hemmet i dessa ”ljustider”?

– att använda ljusstakar i material som inte kan börja brinna, till exempel smide, keramik, sten eller liknande

– att aldrig lämna levande ljus utan uppsikt.

– att se till att ljusen står stadigt

– att dekorera din ljusstake med icke brännbart material

Kanon Jonas, då hörs vi inom kort igen då vi får djupdyka inom några områden?

Ja det gör vi…