Ogräsbekämpning

Ogräsbekämpning
JOTAC utför mekanisk, kemisk och termisk ogräsbekämpning. Detta omfattas även av RUT-avdrag.