Utbildning

Höstens planerade utbildningstillfälle i Heta Arbeten

Utbildning: Heta Arbeten
Datum: 2019-09-19
Datum: 2019-10-24
Datum: 2019-11-21
Datum: 2019-12-19

Tid: 08-ca 16
Plats: JOTACs kontor, Industrivägen 2 (Dynapacs industriområde)
Boka din plats genom att kontakta Jonas Algerstedt, frågor gällande utbildningen kontakta Magnus Andersson. Välkomna!

JOTAC erbjuder utbildning inom Brandskydd och Första hjälpen  till företag, föreningar och andra kategorier. Vi föredrar att utbildningen utförs i er verksamhet, på så vis blir utbildningen mer realistisk samt att lokala frågor kan utredas och besvaras direkt. Men vi kan även anordna utbildningstillfället i våra lokaler. Utbildningar ger personal och medarbetare en trygghet i att kunna hantera och förebygga svåra situationer. Under Dokument finns detaljerad beskrivning av varje utbildning.

Heta Arbeten 
Utbildning i Heta arbeten vänder sig till de anställda inom företag, industri, tjänstesektor som arbetar med denna typ av arbete.Utbildningen vänder sig till  hetarbetaren, tillståndsansvariga  eller till den som skall agera brandvakt.
Bokningsförfrågan

HLR Hjärt- och lungräddning
Efter en utbildning i HLR kan du självständigt utföra hjärt- och lungräddning tills ambulanspersonal tar över. Utbildningen ger också en mängd tips och råd som gör din insats mer effektiv. Alla deltagare som genomgår utbildningen får ett utbildningsbevis.
Bokningsförfrågan

D-HLR Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare
Vi hjälper dig att certifiera er till en hjärtsäker arbetsmiljö. I en hjärtsäker arbetsmiljö startas hjärt- och lungräddning omedelbart och defibrillering utförs inom 3 minuter från att någon upptäcker en person med hjärtstopp. Vi lägger stor vikt vid att skapa en fungerande larmkedja och organisation för hjärtstoppsbehandling på din arbetsplats.
Bokningsförfrågan

Barn HLR
Grundutbildningen innehåller HLR, åtgärder vid luftvägsstopp.
Bokningsförfrågan

Grundläggande Brandskydd
Grundutbildning i brandskydd vänder sig till samtliga anställda inom såväl företag, industri, handel, institutioner som kommunal och statlig verksamhet.Utbildningen är teoretisk och praktisk.
Bokningsförfrågan

Släckövning
Släckövningen vänder sig till samtliga anställda inom såväl företag, industri, handel, institutioner som kommunal och statlig verksamhet.
Utbildningen är praktisk.
Bokningsförfrågan

Egenkontroll SBA
Kursen riktar sig mot personer i företag och organisationer som skall utför egenkontroll enligt det systematiska brandskyddsarbetet SBA.
Utbildningen utförs i er verksamhet, på så vis kan vi beskriva vilka delar i er byggnad som skall kontrolleras och på vilket sätt.
Bokningsförfrågan