Service och Underhåll

Brandskyddsanordningar behöver regelbunden kontroll för att på bästa sätt kunna skydda människors liv och egendomEnligt Lagen om skydd mot olyckor  är ägare eller innehavare av fastighet eller anläggning ansvarig för brandskyddet i förvaltningsskedet. Vi har erfarenhet att sköta hela byggnader och utför underhåll på bland annat:

 

  • Brand- och utrymningslarm
  • Ventilationsbrandskydd
  • Brandsläckare
  • Brandgasventilation
  • Brandtätningar
  • Utrymningsvägar
  • Fasta släcksystem
  • Vägledande markeringar

SVEBRA godkända brandskyddstekniker.
Vi som utför underhåll på brandsläckare och övrig brand- och utrymningsmateriel är utbildade brandskyddstekniker. I samband med det årliga underhållet på skyddsmateriel görs en allmän översyn av brandskyddet.Vi lämnar alltid servicerapport och tillsammans med kunden tittar vi på eventuella förbättringsförslag. 

Serviceavtal
Kontakta oss så hjälper vi er med underhållsarbetet, att teckna ett serviceavtal underlättar er framtida planering.