Tjänster

Ett fungerande brandskydd räddar liv och begränsar skador. Enligt lag så är ägare och nyttjanderättshavare ansvariga att arbeta förbyggande.  Samtliga produkter, tekniska funktioner och organisationen i verksamheten  skall fungerar vid händelse av brand och vid andra nödsituationer.

Vi erbjuder tjänster så som:

  • Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)
  • Underhåll och service av brandskyddsprodukter
  • Utbildning
  • Brand- och Utrymningsprojektering
  • Ritningsarbeten
  • Anläggningsskötare Brandlarm