Utrymning

En väl genomtänkt plan bidrar till snabb och säker utrymning. I ändringsprocessen i byggnader tittar vi på helheten, antal människor som lokalen är anpassad för, hur långt det får vara till utrymningsvägarna och hur personerna hittar dit. Att vi installerar genomlysta skyltar, nödvred, upprättar utrymningsplaner och förser lokaler med utrymningslarm i ett samlat förslag underlättar för dig som kund.

När minuter är väsentligt kan ett väl genomtänkt utrymningssystem vara livsavgörande. 

utrymningsplan 2D jotac brandskydd blekingeutrymningsplan 3D jotac brand karlskronaUtrymningsplaner
Vi upprättar i både 2D och 3D. Generellt ger utrymningsplaner i 3D en bättre överskådlighet av lokalen och underlättar därför utrymningen. Vanligast är planer i storlek A3 med aluminiumram men vi kan även upprätta A4 till A1-ark. Alla våra utrymningsplaner ritas i enlighet med svensk standard SS-2875.

 

 

 

 

 

 

Genomlysta skyltar och Nödbelysning
I en utrymningssituation förutsätts att utrymningsvägarna är fria och tillgängligheten. För att en utrymningsväg skall vara godkänd ställs olika krav beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs samt hur många som beräknas använda vägen. Med hjälp av genomlysta- och efterlysande skyltar och nödbelysning tydliggör vi var  i byggnaden utrymningsvägarna finns. I samband med det övriga underhållsarbetet kan vi hjälpa er att kontrollerar att 60 minuter nöddrift upprätthålls.  

Utrymningsstegar
JOTAC monterar och säljer utrymningsstegar av flera typer och i olika längder för anpassning till varierande omständigheter.

Fast monterade stegar
Scando fällbara utrymningsstege är avsedd att monteras på fasaden vid fönster eller balkong på bland annat villor, hotell, skolor och kontorslokaler. Stegen kan av säkerhetsskäl endast låsas och öppnas uppifrån. När den inte används är den ihopfälld, vilket ger ett diskret intryck.Stegen finns i 7 längder från 1,2 till 6 meter