Kontrastmarkering

JOTAC hjälper fastighetsägare med arbetet att ta bort enkelt avhjälpta hinder. Med kontrastmarkeringar underlättar vi  för människor med synnedsättningar och andra funktionshinder att lättare ta sig fram i publika miljöer. Vi kontrastmarkera svepytor till dörrar, trappor och andra nivåskillnader i både inom- och utomhusmiljö.  Vi utför även montage av taktila skyltar med punktskrift, relieftext och taktila symboler.