Fasta släcksystem

JOTAC installerar fasta släcksystem i restaurangkök, boendemiljö  eller i serverhallar. Olika miljöer kräver olika typer av släcksystem som på ett effektivt sätt begränsar eller släcker en brand. Fasta släcksystem används om det bedöms att risken för en brand är stor eller att det är ett krav i byggreglerna. Installation rekommenderas om branden är svår att upptäcka i tid eller att det skyddade objektet är i ett slutet utrymme. Kontakta oss för mer information och rådgivning. 

 

vattendimma jotac brandskydd karlskronaVattendimma
Högtrycksprinkler är en typ av vattensprinkler med vattendroppar som är mindre än 1 mm i diameter.
För att åstadkomma de små dropparna används ett högre tryck än i konventionella sprinklersystem.
Fördelen med systemen är mindre vattendroppar, snabbare förångning, bättre kylning av brandgaser och högre absorption av värmestrålning. Installation är flexibel och görs mestadels med 12 mm rostfria rör. Vattenmängderna är mycket små vilket minskar risken för vattenskador. JOTAC monterar släcksystem med vattendimma  i södra Sverige.

 

ansul r 102 restaurangsprinkler jotac brandskydd karlskronaRestaurangsprinkler Ansul R 102
Ansul R 102 är ett fast släcksystem speciellt utvecklat för att klara bränder i restaurangkök. Anläggningen har såväl automatisk som manuell utlösning och fungerar oberoende av vatten och strömförsörjning. Systemets flexibla design gör att installationen passar alla typer av kök och ventilationskåpor.Vi projekterar, installerar och för att garantera systemets funktioner så utför vi den årliga servicen. Samtliga funktioner ska testas, byte av smältlänkar samt att rörsystemet och munstyckena skall rengöras. Vart tionde år skall revisionsbesiktning utföras. Då ska bland annat släckvätskan och drivgasflaskan bytas ut och rörsystemet renspolas.

 

KKII Kitchen Knight II restaurangsprinkler fasta släcksystem jotac brandskydd sverige blekinge karlskrona

Restaurangsprinkler Pyro-Chem Kitchen Knight II
Släcksystemet Kitchen Knight II består av en eller flera behållare med släckvätska, rördragning, smältlänkar för detektering samt sprinklermunstycken. Behållaren med släckvätska är placerad i ett rostfritt skåp, därifrån löper sedan rör med släckvätska samt wirerör till manuell och automatisk aktivering. Munstycken placeras i anslutning till den utrustning som skall skyddas t.ex filter, ventilationskanal, fritös, spisar och stekbord. Systemet kan anpassas från minsta gatukök till största restaurang. Vi projekterar, installerar och utför underhållsarbeten och precis som Ansul R 102 skall revisionsbesiktning utföras vart tionde år.

 

novec 1230 jotac brandskydd karlskronaGassläck 
En liten brand i kritiska anläggningar såsom serverhallar, arkiv, kopplingsrum etc. kan leda till stora förluster genom avbrott i verksamheten eller skada på högt värderat materiel.
I dessa utrymmen är det viktigt att snabbt släcka branden innan den har en chans att sprida sig. Gasen är ofarlig för människor och att den övriga elektroniken inte tar skada är en av fördelarna med Novec 1230. Systemet består normalt av släckmedelsbehållare kopplad till ett rörsystem med munstycken. Novec 1230 blir till gas vid aktivering och fördelas i det skyddade utrymmet. Släckmedelshållare finns i olika storlekar vilket möjliggör optimal anpassning till det aktuella objektet.