Brandtätning

När installationer dras genom en brandcellsavskiljande byggnadsdel är det viktigt att genomföringen tätas på ett korrekt sätt. Skydd mot brand och brandgasspridning mellan brandceller skall anpassas till den avskiljande konstruktionen så att brandklassen bibehålls. Vi utför installation i sydöstra Sverige,  gamla tätningar skall kontinuerligt kontrolleras.

På samtliga systemlösningar och produkter är vi diplomerade som installatörer.

fireseal fs-uníversal brandtätning jotac blekingeFS-Universal system
är ett tätningssystem med bl a Universalskiva 1201, Blanket D-24B och Firestop 400 eller Firestop Sealant 3000. Används med fördel när större genomföringar av kablar, metallrör och ventilationstrummor skall tätas. Installeras i inomhusmiljö. Brandklass: EI 60 och EI 120. Ljudreduktionstal: 51 dB

 

 

fireseal fs-flex d brandtätning jotac brandskydd karlskronaFS-Flex D system
är ett flexibelt tätningssystem för små och medelstora öppningar för kablar, ventilation- och metallrör. Tätningen består av Blanket D-24B och fogmassa Firestop 400 eller FireStop Sealant 3000. Installeras i inomhusmiljö. Brandklass: EI 60 och EI 120. Ljudreduktionstal: 55 dB

 

 

fireseal fs-flex c brandtätning jotac brand karlskrona

FS-Flex C sytem
är en brandtätning för fuktiga, oljiga och aggressiva miljöer. Systemet består av Flex C-skiva FS-03C, fogmassa FireStop Sealant 3000 och Blanket D-24B. Flexibel tätning av större genomföringar för kablar, ventilation och metallrör. Brandklass: EI 60 och EI 120. Ljudreduktionstal: 51 dB

 

 

Övriga produkter och tätningssystem
För ytterligare information om övriga produkter kontakta oss.

fireseal kniparen jotac brand blekingeKniparen – Brandskyddshylsa med tunn invändig beläggning, som vid upphettning sväller igen och tätar. Systemet fungerar som bäst om installationen görs i ett tidigt ändringsskede.Finns i dimension 16-90mm.Brandklass: EI 60 och EI 120.

 

 

 

fireseal plaströrsförslutare jotac brandtätning karlskronaPlaströrsförslutare– Plaströrsklämman monteras på plaströr som går igenom brandcellsvägg eller golv. Vid brand försluts plaströret och förhindrar genomsläpp av eld, rök och gas. Finns i dimension 55-160mm. Brandklass: EI 60 och EI 120.

 

 

fireseal brandtätningsetikett jotac brand karlskronaArbetet avslutas med med att vi  appliceras etiketten i anslutning till  brandtätning, detta för att säkerställa vilken typ av brandtätning som installerats samt vem som utfört arbetet.