Brandgardin

Brandavskiljande gardiner är ett alternativ till andra byggnadsdelar som skall begränsa brand och rökspridning i en byggnad. FireScreen brandgardiner kundanpassas och tillverkas i EW 30-120 och  EI 30-120 för att uppfylla det brandtekniska kravet i byggnadenInstallationen tar liten plats är enkel att monter och underhålla. Vi projekterar och monterar i södra Sverige.  

Beroende på vilket krav som brandgardiner skall uppfylla så ställs det tre kriterier:

E – Avskiljning
I – Isolering
W – Begränsad strålning

Gardinerna är testade enligt EN 1634-1 (brandmotstånd) och EN 13501-1 (reaktion vid brandpåverkan).